Menu
Tablet menu
myPloiesti

myPloiesti

Acest articol este proprietatea www.myploiesti.ro şi este protejat de Legea drepturilor de autor. Este interzisă reproducerea informaţiilor si elementelor grafice, în publicaţii tipărite si online, fără un acord scris în acest sens. Detalii la [email protected]

Website URL:

Programul „Prima chirie”. Cum functioneaza

Normele de aplicare ale Programului „Prima chirie”, prin care se acordă o primă de relocare șomerilor înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care își schimbă domiciliul la o distanță mai mare de 50 de km pentru a se încadra în muncă, au fost aprobate astăzi printr-o Hotărâre de Guvern. Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceștia – dacă sunt persoane singure – sau împreună cu familia, nu depășesc 5.000 de lei/lună. Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar. În cazul în care persoanele aflate în șomaj se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă. Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele îndreptățite trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate în lege, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă. Totodată, veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt: - venituri din salarii şi asimilate salariilor; - venituri din cedarea folosinţei bunurilor; - venituri din pensii; - venitul minim garantat; - indemnizaţia de şomaj; - stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului Prima de relocare se acordă lunar începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii. Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât și cele lunare, se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail. Informații suplimentare: Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2017, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

“VACANŢA LA MUZEU” - vezi programul

Muzeul Judeţean de Artă Prahova “Ion Ionescu-Quintus” organizează programul, “VACANŢA LA MUZEU” destinat tuturor copiilor de vârstă şcolară (de la 6 la 14 ani), indiferent de aptitudini. REGULAMENT Programul se desfăşoară: în perioada 4 iulie – 11august 2017, de marţi până vineri - între orele 10.00 -12.00 Zilnic, se va organiza o sesiune a câte două grupe: o grupă mică şi o grupă mare. Grupa mică este destinată copiilor cu vârste între 6–9 ani. Grupa mare este destinată copiilor cu vârste intre 10–14 ani. Grupele nu cuprind mai mult de 20 copii. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, începând din luna iunie, pe bază de certificat de naştere (se depune o copie a actului, la înscriere). La înscriere se optează pentru săptămâna de participare dorită. Costul unui abonament săptămânal este de 20 lei / săpt. / copil. Plata se face la începutul săptămânii pentru care s-a optat. Pe parcursul întâlnirii, se organizează vizitarea muzeului, comentarii plastice pe marginea lucrărilor aflate în expoziţii, şi activităţi practice: desen, acuarelă, modelaj, sub îndrumarea unui muzeograf de specialitate al Muzeului de Artă Ploieşti. Copiii trebuie să aibă asupra lor următoarele materiale: bloc de desen, creioane de desen, gumă, acuarele, pensule, pahar de plastic pentru apă, plastilină, precum şi alte materiale ce vor fi convenite de comun acord cu coordonatorul de program, în funcţie de planificarea săptămânală. Muzeul nu pune la dispoziţie materialele necesare desfăşurării activităţilor. Pentru detalii, vă stă la dispoziţie Departamentul de Servicii educative, Relaţii Publice şi Documentare din cadrul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” Tel.: 0244 52 22 64, fax: 0244 511375, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cine e de vina pentru degradarea statuii lui Mihai Viteazul

În urma publicării, în mediul online, a unor articole privind degradarea soclului statuii lui Mihai Viteazul, din parcul cu același nume, precum și a situației obiectelor de joacă din incinta parcurilor din municipiu, precizăm următoarele: - monumentele din municipiu, implicit statuia lui Mihai Viteazul, nu se află în administrarea societății noastre, iar executarea lucrărilor de reparare a soclului acesteia din urmă (partea inferioară), au fost efectuate în urma dispozițiilor municipalității, prin RASP; - în anii anteriori, societatea noastră a înaintat, către municipalitate, o situație privind stadiul tuturor locurilor de joacă din municipiu și necesitatea achiziționării de obiecte de joacă noi, având în vedere faptul că SC SGU Ploiești SRL poate executa numai repararea acestor obiecte, investițiile fiind realizate de municipalitate, prin direcția de profil. În lista locurilor de joacă este menționat și cel din incinta Parcului Mihai Viteazul, unde este necesară și înlocuirea suprafeței anti-traumă, acest lucru figurând tot în categoria investițiilor. Din informațiile deținute de societatea noastră, locurile de joacă vor fi modernizate de municipalitate, mai multe detalii putând fi furnizate de către reprezentanții acesteia; În ceea ce privește vopsirea mobilierului urban (bănci) și a obiectelor de joacă, reparate de personalul societății noastre, aceste activități sunt efectuate în funcție de frecvența precipitațiilor din această perioadă. Astfel, asigurăm cetățenii municipiului că activitățile vor fi demarate, în conformitate cu graficul prestabilit, în momentul în care vremea va permite derularea lor în condiții optime. În același timp, precizăm faptul că activitățile menționate mai sus se derulează în fiecare an, de către personalul specializat al societății noastre În sprijinul celor descrise vă prezentăm câteva fotografii semnificative, din anii anteriori.

Din 1 iunie serviciul SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL este disponibil și pentru persoanele juridice

Din 1 iunie serviciul Spatiul Privat Virtual este disponibil atat pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit cat ºi persoanelor juridice sau entitãþilor fãrã personalitate juridicã prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit. In Monitorul Oficial al României nr. 368/17.05.2017 a fost publicat O.M.F.P. nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanþã intre MFP/organul fiscal central ºi persoanele fizice, persoanele juridice ºi alte entitãþi fãrã personalitate juridicã. Acest act normativ intrã in vigoare la 1 iunie 2017. Serviciile de comunicare electronicã, respectiv, Comunicarea prin “Spaþiul privat virtual” ºi Comunicarea prin serviciul “Buletinul informativ” sunt gratuite ºi disponibile 24 de ore din 24. Persoanele juridice sau alte entitãþi fãrã personalitate juridicã se pot identifica în Spatiul Privat Virtual astfel: a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entitãþii fãrã personalitate juridicã; b) cu certificatul calificat deþinut de persoana fizicã reprezentant legal al persoanei juridice sau al entitãþii fãrã personalitate juridicã; c) cu certificatul calificat deþinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entitãþii fãrã personalitate juridicã; d) cu certificatul calificat deþinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entitãþii fãrã personalitate juridicã. Prin Spatiul Privat Virtual contribuabilii au acces la urmatoarele informatii: ► declaraþii fiscale întocmite de persoana fizicã, persoana juridicã sau altã entitate fãrã personalitate juridicã, potrivit legii; ► cereri adresate de persoana fizicã, persoana juridicã sau altã entitate fãrã personalitate juridicã Ministerului Finanþelor Publice/Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã pentru obþinerea unor informaþii sau documente în legãturã cu situaþia fiscalã personalã, cum ar fi: cerere de informaþii despre contribuþiile de asigurãri sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscalã, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinþe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaþiei fiscale, cereri de audienþã, sesizãri, petiþii, reclamaþii, solicitãri privind informaþiile publice ºi altele asemenea; ► acte administrative fiscale, acte de executare ºi alte acte emise de Ministerul Finanþelor Publice/Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificãri, somaþii ºi altele asemenea; ► documente sau acte emise de Ministerul Finanþelor Publice/Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entitãþi fãrã personalitate juridicã, cum ar fi: certificatul de atestare fiscalã, adeverinþa de venit ºi altele asemenea; ► registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani; ► informaþii referitoare la istoricul acþiunilor; ► informaþii cu privire la obligaþiile de platã ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entitãþi fãrã personalitate juridicã; ► informaþii cu privire la livrãrile/prestãrile ºi achiziþiile efectuate pe teritoriul naþional, conform datelor preluate din declaraþiile informative 394; ► informaþii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înºtiinþãrii contribuabililor în scopul conformãrii voluntare.

Sebastian Ghita a platit iesirea din arest cu 200.000 de euro

Fostul parlamentar Sebastian Ghiţă a fost eliberat în Serbia, după ce a plătit o cauţiune de 200.000 de euro, neavând însă voie să părăsească Belgradul, potrivit unui comunicat de presă al instanţei. Share pe Facebook16031 afişări Sebastian Ghiţă a fost ELIBERAT din arest în Serbia. Fostul parlamentar a plătit o cauţiune de 200.000 de euro Fostul parlamentar a fost eliberat vineri pe cauţiune, decizia fiind luată cu acordul procurorilor, care au acceptat stabilirea unei cauţiuni în valoare de 200.000 de euro. După ce avocatul apărării a plătit cauţiunea la Banca Naţională a Serbiei, judecătorul a dispus revocarea măsurii arestului şi eliberarea lui Sebastian Ghiţă. Fostul parlamentar are obligaţia de a rămâne în "rezidenţă temporară - teritoriul oraşului Belgrad " şi de a se prezenta la o secţie de poliţie de două ori pe lună.

Gemeni, implicati intr-un accident pe DN1

Cinci persoane, între care doi copii gemeni de aproximativ 7 ani, au fost rănite, duminică, pe DN1, în Sinaia, după ce un autoturism a pătruns pe contrasens şi a lovit o maşină care circula regulamentar, transmite corespondentul MEDIAFAX. Raluca Vasiloae, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, a declarat, duminică, pentru corespondentul MEDIAFAX, că în accidentul produs între două autoturisme au fost implicate şapte persoane, 5 dintre ele fiind rănite. „Am intervenit cu două echipaje de pompieri şi o ambulanţă SMURD. Cinci persoane au fost transportate la spital, din care doi copii gemeni de aproximativ 7 ani. Toţi au suferit diferite traumatisme şi politraumatisme”, a declarat Vasiloae.

Saritura cu role peste o masina la Ploiesti Shopping City

Ploiesti Shopping City a pregatit, pentru un nou weekend dedicat sportului, un spectacol pe role si skateboard. Pentru ca o astfel de activitate fizica aduce numeroase beneficii bunei dezvoltari a copiilor, dar si a adultilor deopotriva, in perioada 27-28 mai, vizitatorii vor fi incantati cu trucuri spectaculoase realizate de unii dintre cei mai talentati tineri. Nu vor lipsi nici concursurile pentru amatori care vor aduce participantilor premii speciale. Demonstratii pe role si skate, personalizari stil graffiti Timp de doua zile, in intervalul orar 11:00-18:00, toti cei care vor trece pragul centrului comercial vor putea sa asiste, in zona special amenajata in parcare, la trick-uri de skate, role si trotinete. Activitatile vor fi sustinute de catre membrii echipei Scoala de Role AMB, care vor fi pregatiti sa impresioneze publicul cu unele dintre cele mai spectaculoase demonstratii. Cosmin Dumitru, liderul comunitatii care reuneste iubitorii de skate, role si trotinete, va surprinde cu o serie de trucuri in materie de sarituri si slalom si ii va incanta pe cei prezenti cu un moment grandios: saritura peste o masina. Pe parcursul celor doua zile vor fi prezenti si maestrii artei graffiti. Acestia vor avea la dispozitie vopseluri si accesorii pentru a le oferi tuturor celor interesati posibilitatea sa-si personalizeze skate-ul, rolele sau tricicletele. Cursuri de initiere si concursuri de amatori Membrii Scolii de Role AMB vor fi pregatiti si pentru a oferi cursuri de initiere si perfectionare. Cei care isi doresc sa invete sa mearga pe skateboard o vor putea face intr-un mediu sigur, cu ajutorul unui instructor. Pe parcursul lectiei de 20 de minute, acestia vor invata cele trei elemente cheie ale echilibrului, cele patru etape spre a deveni skater: cum sa pornesti simplu, care este postura corecta pe skateboard, dar si cum sa opresti in siguranta, cum sa iti mentii echilibrul in mers si exercitii de baza pentru o manevrare mai buna. Nu vor lipsi nici surprizele dedicate publicului. Cei curajosi sunt invitati sa isi demonstreze indemanarea si sa participe la concursurile care ii va premia cu unul din premiile oferite de Decathlon, o trotineta, un skate sau cu vouchere de cumparaturi oferite de Intersport. Concurentii vor trebui sa parcurga o serie de probe: free ride, slalom jaloane, viteza si sarituri.

Expozitie cu machete de masini, avioane si barci, la Ploiesti Shopping City

„Luna Sporturilor”, o campanie initiata de Ploiesti Shopping City, continua si dedica weekend-ul 20-21 mai unei expozitii fascinante de aero si navomodele. Vizitatorii vor avea astfel posibilitatea sa admire unele dintre cele mai impresionante exponante, sa construiasca propriul avion, dar si sa participe la demonstratii si concursuri cu masinute. Cel mai important centru comercial din regiune gazduieste in acest weekend un eveniment special pentru iubitorii de aeromodelism, in parteneriat cu Radiomodele Ploiesti si Palatul Copiilor, sectia de aeromodele. Pe parcursul celor doua zile, vizitatorii vor putea sa admire machete de avioane cu dimensiuni de pana la 1,5 metri, dar si navomodele la fel de spectaculoase. In intervalul orar 12:00-18:00, cei care trec pragul centrului comercial sunt invitati sa ia parte si la o sesiune de asamblare a propriului avion. Acestia vor primi machete din carton, usor de asamblat, pe care le vor putea lua ulterior acasa drept amintire. Expozitia din cadrul centrului comercial va aduce in atentia publicului si alte exponante, precum drone, barci si masinute. Mai mult, pasionatii auto vor avea ocazia sa participe la un concurs de intrecere cu masinute si sa asiste la demonstratiile sustinute de specialistii prezenti la eveniment. Circuitul va masura 6mx12m si va fi amplasat in zona Biroului de Informatii.

Ploiestiul cu Bunatati, Dichisuri si Ateliere GRATUITE pentru copii

La sfârșit de săptămînă în Parcul Toma Socolescu vor poposi, pentru doar 3 zile, producători de preparate naturale și tradiționale și artiști handmade reuniți în cadrul Târgului cu Bunătăți, mai exact de joi, 25 mai până sâmbătă, 27 mai. Alături de bunătățile și dichisurile din târg, ca la fiecare ediție unde spațiul și vremea ne permit, organizăm și Atelierele gratuite pentru copii – Pasiuni și Meșteșuguri. Și pentru că la târg este vorba despre gurmanzi, ploieştenii vor găsi brânză proapspăt făcută și specialităti din branză de oaie și vacă de la Fundata, Bran și Zagra de Bistrița, cârnați de porc și vită, din aceeia tăiați la topor, mușchiuleți interiori afumați, șorici și șuncă ținută în saramură și acoperită consistent cu usturoi. Ei, da, vor fi și alimente funcționale ca să ne dregem puțin de grăsimi, de la Topoloveni, și nu de la orice producător, ci de la cel care este furnizorul Casei Regale și căruia i s-a recunoscut atenția pentru calitate prin premii și medalii internaționale: zacuscă, dulcețuri cu sau fără zahăr și mai ales binecunoscutul magiun de Topoloveni. De la o mică stupină prahoveană din Gura Vadului veți găsi miere polifloră, de floarea soarelui și de rapiță. Tot din zona aceea veți putea cumpăra si vinuri făcute in mod tradițional. Daca vreți să aflați mai multe despre beneficiul plantelor, ar fi bine să treceți pe la standul celor de la Farmacia Naturii, de la Bacău, plin de aromele naturale ale ceaiurilor și condimentelor din flora spontană dar și crescută in mod ecologic din pasiunea Dnei Inginer Horticultor Iulia Barbu. Pentru iubitorii de dulciuri, găsiți dulcele cel mai dulce: baclavale și sarailii, cu multe foi însiropate din belșug cu sirop de miere. La Atelierele gratuite pentru Copii - Pasiuni și Meșteșuguri, puteti aduce copiii să invețe cum sa își petreacă timpul în mod plăcut, fără telefoane mobile, tablete sau jocuri pe calculator. Vor confecționa, sub îndrumarea atentă a instructorilor, diverse obiecte pe care și le pot lua acasă. Spre exemplu, vor putea picta un suport de lumânare din ipsos, vor putea învăța să confecționeze un magnet de frigider și să îl personalizeze folosind tehnica quilling. De asemenea, vor putea învăța tehnica de confecționare a ciucurilor tradiționali sau a brățarilor tradiționale românești din mărgele, la gheghef. Doamnele, și de ce nu, domnii care apreciaza frumosul vor avea ce cumpăra de la standurile artiștilor handmade, pline cu lavandă, cu obiecte de decor realizate cu tehnica șervețelului, cu împletituri și bijuterii din pietre semiprețioase. Noutatea din zona artiștilor este adusă de bijuteriile unciat din porțelan lucrat manual și îmbogățite cu aur și argint coloidal, făcute chiar de un artist ploieștean. Sunt multe de văzut și de cumpărat, răbdare să aveți, pentru că la târg produsele se scotocesc, se povestesc și degustă și la urmă se cumpără. Asa că, spor la cumpărături!

Program târg: Joi - vineri: 8.00 - 19.00/ Sambata: 8.00 - 16.00

*Atelierele gratuite pentru copii - un proiect al Targului cu Bunatati si Dichisuri, organizat cu sprijinul Primariei Municipiului Ploiesti si al Farmaciilor Maxifarma.

Raport de activitate - aprilie - Roberta Anastase

În luna aprilie, activitatea parlamentară a doamnei deputat Roberta Anastase s – a concentrat, în mare parte, asupra proiectelor legislative dezbătute în cadrul şedinţelor de plen şi a comisiilor de specialitate. Prin intermediul unei declaraţii politice susţinute în plenul Camerei Deputaţilor, doamna deputat Anastase a atras atenţia, din nou, ministrului mediului, Graţiela Gavrilescu, asupra pericolului la care sunt expuşi zi de zi ploieştenii din cauza poluării. Aflată la cel de – al doilea mandat în fruntea Ministerului Mediului, doamna Gavrilescu a fost somată să intervină, de urgenţă, pentru stoparea acestei situaţii inacceptabile. Înregistrarea integrală a declaraţiei poată fi accesată pe pagina de facebook a doamnei deputat: https://www.facebook.com/RobertaAlmaAnastase/. Rezultatul referendumului de modificare a Constituţiei, desfăşurat în Turcia în data de 16 aprilie, pune sub semnul întrebării angajamentul asumat de autorităţie de la Ankara privind aderarea la Uniunea Europeană. Prin intermediul unei întrebări parlamentare, doamna deputat Roberta Anastase a solicitat ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, formularea unui punct de vedere oficial pe acest subiect. Crearea unui cadru legislativ coerent privind exercitarea profesiei de moaşă a fost principala temă abordată în cadrul conferinţei “ Accesul moaşei la îmbunătăţirea sănătăţii materno – infantile”, organizată de Asociaţia Moaşelor Independente din România. În cadrul intervenţiei sale, doamna deputat Anastase a subliniat rolul benefic al integrării moaşelor în echipele de îngrijire materno – infantile. Întreaga intervenţie poate fi urmărită pe pagina de facebook a doamnei deputat. În plan local, luna aprilie a fost marcată de organizarea alegerilor interne din cadrul organizaţiei judeţene a Partidului Naţional Liberal. În urma acestora, doamna deputat Roberta Anastase a fost aleasă în funcţia de Prim - vicepreşedinte al organizaţiei.

Abonează-te la acest feed RSS

BEST OF

Style I Style II Style III