Menu
Tablet menu

Pe 14 noiembrie, saracii orasului primesc LOCUINTE GRATIS

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.  5601 privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 14 noiembrie 2013

Primarul Municipiului Ploieşti: în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,  D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 14 noiembrie 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2005 privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 388/10.10.2013 privind aprobarea declanşării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local « Realizare drum de acces Parc Municipal Ploieşti Vest» - iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5.Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti – iniţiat consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

6.Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

 

Acest articol este proprietatea www.myploiesti.ro şi este protejat de Legea drepturilor de autor. Este interzisă reproducerea informaţiilor si elementelor grafice, în publicaţii tipărite si online, fără un acord scris în acest sens. Detalii la [email protected]

Articole înrudite

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

înapoi la partea de sus

BEST OF

Style I Style II Style III