Menu
Tablet menu

Bacalaureat 2014 - Limba Romana - SUBIECTE pentru profilul REAL

Pentru disciplina limba şi literatura română, au fost stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale/ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare diferenţele dintre profilul real şi profilul umanist prin Programa pentru examenul de BACALAUREAT 2014!

Pentru profilul real programa s-a mai redus, spre deosebire de profilul umanist, la care conţinutul a rămas intact, ba chiar s-au accentuat unele capitole care până acum fuseseră ignorate, fiind considerate neînsemnate.

*TRĂSĂTURI ALE CURENTELOR CULTURALE/ LITERARE reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere.

*PERIOADA VECHE: CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLELE XVII-XVIII

* Umanismul: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

* Iluminismul: Şcoala Ardeleană

*PERIOADA MODERNĂ:

a. SECOLUL AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

*Perioada paşoptistă: Revista „Dacia literară”

- „Malul Siretului” de Vasile Alecsandri ( pastel)

sau

- „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi (nuvelă comentariu + caracterizarea protagonistului

*Criticismul junimist. Junimea şi „Convorbiri literare” (eseu)

1. Titu Maiorescu (autor canonic) – studii critice la alegere

- „O cercetare critică asupra poeziei române de la l867”

sau

- „Eminescu şi poeziile lui”

sau

- „În contra direcţiei de astăzi în cultura română”

sau

- „Comediile d-lui I.L.Caragiale”

2. Ion Creangă (autor canonic) 

- „Povestea lui Harap-Alb” (basm cult) – comentariu + caracterizarea personajului de basm cult

b. CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLUL AL XIX-lea ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

* Romantismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

3. Mihai Eminescu – (autor canonic) – cel puţin două poezii

- „Revedere” 

sau

- „Dorinţa”

sau

- „Floare albastră” 

sau

- „Luceafărul” 

sau

- „Odă (în metru antic)”

sau

- „Scrisorile”

* Realismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

4. Ioan Slavici (autor canonic)

- „Moara cu noroc” (nuvelă) – comentariu literar + caracterizarea personajului de nuvelă

DRAMATURGIA/ TEXTE DRAMATICE ÎN EPOCA MARILOR CLASICI

* Comedia realistă (definiţie, trăsături)

5. Ion Luca Caragiale (autor canonic)

- „O scrisoare pierdută” (comedie) – comentariu literar + caracterizarea unui personaj de comedie/ personaj dramatic (Zoe Trahanache/ Zaharia Trahanache/ Nae Caţavencu/ Agamemnon Dandanache/ Ghiţă Pristanda etc.)

* Simbolismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

6. George Bacovia (autor canonic)

- „Plumb”

sau

- „Lacustră”

sau

- „Decor”

sau

- „De iarnă”

sau

- „Nocturnă”

c. PERIOADA INTERBELICĂ

* Orientări tematice în romanul interbelic. Tipuri de roman (eseu-studiu de caz)

7. Liviu Rebreanu (autor canonic)

- „Ion” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Ion)

8. George Călinescu (autor canonic)

- „Enigma Otiliei” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Felix Sima/ Otilia Mărculescu etc.)

9. Camil Petrescu (autor canonic)

- „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (Ştefan Gheorghidiu)

sau

- „Patul lui Procust” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (George Demetru Ladima)

sau

Mircea Eliade – ATENŢIE! NU este scriitor canonic

- „Maitreyi” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (Allan, Maitreyi)

*Poezia interbelică modernă

10. Tudor Arghezi (autor canonic) – poet modern

- „Testament”– artă poetică – poezie modernă

sau

- „Flori de mucegai” – artă poetică – poezie modernă

11. Lucian Blaga (autor canonic) – poet modern

- „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” – artă poetică – poezie modernă

sau

- „Lumina” – poezie modernă

sau

- „Gorunul” – poezie modernă

12. Ion Barbu (autor canonic) – poet modern

- „Riga Crypto şi lapona Enigel” – poezie epică, poezie modernă

sau

- „Din ceas dedus… („Joc secund”)- artă poetică – poezie modernă

*CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

* Modernismul românesc (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

13. Eugen Lovinescu (autor canonic) – istoric şi critic literar, estetician şi prozator (iniţiatorul modernismului românesc)

- „Istoria literaturii române moderne”, capitolul „Creaţia obiectivă: L.Rebreanu: Ion” sau alt studiu

* Tradiţionalismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

14. Mihail Sadoveanu (autor canonic)

- „Baltagul” (roman realist-obiectiv tradiţional) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Vitoria Lipan)

Vasile Voiculescu

- „În grădina Ghetsemani” – poezie tradiţională

sau

Ion Pillat

- „Aci sosi pe vremuri”– poezie tradiţională

d. PERIOADA POSTBELICĂ

*Romanul în perioada postbelică (eseu)

15. Marin Preda (autor canonic)

- „Moromeţii” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman postbelic (Ilie Moromete)

sau

- „Cel mai iubit dintre pământeni” (roman realist-subiectiv) - comentariu literar + caracterizarea personajului de roman postbelic (Victor Petrini)

*Poezia în perioada postbelică

* Neomodernismul (trăsături, reprezentanţi)

16. Nichita Stănescu (autor canonic)

- „Leoaică tânără, iubirea” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă

sau

- „Poveste sentimentală” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă

sau

- „Cântec” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă

sau

- „Lecţia despre cub” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă

17. Marin Sorescu (autor canonic)

- „Echerul” – poezie postbelică şi neomodernistă

sau

- „Poveste” - poezie postbelică şi neomodernistă

* Postmodernismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

Mircea Cărtărescu

- „Georgica a IV-a” – poezie postbelică şi postmodernistă

sau

- „Ciocnirea” – poezie postbelică şi postmodernistă

sau

- „Levantul” – epopee postbelică

* Teatrul în perioada postbelică

17. Marin Sorescu (autor canonic)

- „Iona” (dramă postbelică/ text dramatic postbelic) – comentariu literar + caracterizarea protagonistului Iona

N.B.

 

Acest articol este proprietatea www.myploiesti.ro şi este protejat de Legea drepturilor de autor. Este interzisă reproducerea informaţiilor si elementelor grafice, în publicaţii tipărite si online, fără un acord scris în acest sens. Detalii la [email protected]

Articole înrudite

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

înapoi la partea de sus

BEST OF

Style I Style II Style III