Imprimă această pagină

ANAF - Data de 27 OCTOMBRIE este termen pentru:

• Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta de catre platitorii urmatoarelor venituri: din proprietate intelectuala; din contracte/conventii civile si de agent, expertiza contabila, tehnica, judiciara; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; din alte surse. • Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trim III 2014-contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate si contribuabilii prevazuti la art.13 lit c)- e). • Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent (formular 104) . • Depunerea Declaratiilor ( formularele 100; 112; 300; 301; 307; 311; 390 VIES; 394). • Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania( formular 224) – pt. luna precedenta. • Efectuarea platii anticipate de 50 % din impozitul pe venitul din activitatile agricole ( prima rata) - contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole stabilite prin norme.