ANAF PLOIESTI - Calendar fiscal DECEMBRIE

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti reaminteşte contribuabililor:

           22 DECEMBRIE TERMEN PENTRU : 

•Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta de catre platitorii urmatoarelor venituri: din proprietate intelectuala; din contracte/conventii civile si de agent, expertiza contabila, tehnica, judiciara; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; din alte surse.

•Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2014- organizatorii de jocuri de noroc.

•Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator – organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatilor cazinourilor si jocurilor tip slot machine.

•Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim IV 2014-contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform art.71 din Codul fiscal.

•Plata impozitului pe reprezentanta transa a II a- persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.

•Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului IV -contribuabilii prevazuti la art.296^21 alin.(1) lit.a)-e), h) si i) din Codul fiscal.

•Depunerea Declaratiilor ( formulare 100; 112; 300; 301; 307; 311; ).

•Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania( formular 224) – pt. luna precedenta. ( art.60 alin(2) – O.M.F.P. 2371/2007). 

•Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania.

-persoanele fizice care au sosit in Romania dupa 1Ianuarie 2009 si care continua sa fie prezente in Romania si dupa 1 ianuarie 2012. 

- persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 zile, pe parcursul oricari interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

NOUTATI LEGISLATIVE 

O.M.F.P. nr. 1728/2014 pentru abrogarea art. 3 din O.M.F.P. nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice (M.O. 911/ 15.12.2014) .

O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative (M.O. 906/12.12.2014) .

H.G. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata (M.O. 902/ 11.12.2014) .

O.U.G. Nr,79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82 / 1991 (M.O. 902/ 11.12.2014). 

O.M.F.P 1620 /2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali. (M.O. 881/04.12.2014). 

PETRE DANIEL CRISTIAN

DIRECTOR  GENERAL

 

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework