Formularul 311 ar putea fi schimbat. Vezi cum.

Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată , datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” Prin dispoziţiile art. I pct. I şi pct. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2015, au fost aduse completări prevederilor art. 11 alin. (13) şi art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal. Astfel, obligaţiile declarative prevăzute la art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal au fost extinse şi pentru persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei. De asemenea, persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, trebuie să declare livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA. Menţionăm că, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, organele fiscale anulează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Întrucât, pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor declarative prevăzute la art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal, persoanele impozabile utilizează formularul 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal", s-a considerat că este necesară adaptarea corespunzătoare a acestui formular, precum şi a instrucţiunilor de completare ale acestuia.

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework