Direcţia Finanţelor Ploieşti - CALENDAR FISCAL MARTIE

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti informează  contribuabilii:

2 MARTIE TERMEN PENTRU : 

•Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/ venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti(pentru anul 2014) – platitorii veniturilor care au obligatia sa retina la sursa impozitul pe venitul nerezidentilor.

•Depunerea Declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante- persoanele juridice din strainatate care au deschis o reprezentanta in Romania.

•Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit(pentru anul 2014)-Formular 205- platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii, si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului conform titlului III din Codul fiscal, precum si intermediari, societati de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fonduri deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoane fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valori mobiliare in cazul societatilor inchise.

•Depunerea Declaratiei informative privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate (pentru platile facute in anul trecut)- Formular 400 format electronic.

NOUTATI LEGISLATIVE 

O.M.F.P 141/2015 – privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului,ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (M.O. 139/24.02.2015). 

O.M.F.P. 170/2015 – pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla (M.O. 139/24.02.2015). 

O.M.F.P. 197/2015 – privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art.74 din legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia. (M.O. 139/24.02.2015) 

O.M.F.P 150/2015 - privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, nr.1286/2012. (M.O. 136/ 23.02.2015).

O.P.A.N.A.F 468/2015 – pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii (M.O. 135/23.02.2015). 

O.P.A.N.A.F 467/2015 – pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili.(M.O. 134/23.02.2015).

 

 

CONSTANTIN RADULESCU

DIRECTOR  GENERAL

 

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework