Imprimă această pagină

De la ANAF - s-au anulat contribuţiile de sănătate pentru unele persoane fizice.

În Monitorul Oficial nr. 582/ 28.07.2015 a fost publicată Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. Astfel se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 până la data de 31 ianuarie 2015 – data intrării în vigoare a O.U.G. nr.4/2015, de către următorele categorii de persoane fizice: - copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, daca au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, pentru aceste venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate; - tinerii cu varsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură si pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat-pentru aceste venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate; - soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - persoanele ce beneficiază de drepturi stabilite prin legi speciale, cum ar fi veteranii de razboi, persoane persecutate politic, persoane descendente ale celor ce şi-au pierdut viaţa în revoluţie pentru veniturile acordate în baza acestor legi, sau după caz, pentru venitul baza de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară, dacă nu au realizat alte venituri pentru care s-a datorat contribuţia; - persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate in baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-pentru venitul baza de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art.296^32 din Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulerioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia; - bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, pentru venitul baza de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară, dacă nu au realizat venituri asupra carora s-a datorat contribuţia; - femeile însarcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau au avut venituri sub salariul minim brut pe ţară. Persoanele fizice mai sus amintite care au efectuat plata contribuţiilor pentru care prezenta lege prevede anularea, au dreptul la restituirea sumelor achitate. EMILIAN STEFAN TUDOSE DIRECTOR GENERAL