ANAF PLOIESTI - Calendar fiscal AUGUST

25 AUGUST TERMEN PENTRU : • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către plătitorii următoarelor venituri: din proprietate intelectuală; din contracte/convenţii civile şi de agent, expertiză contabilă, tehnică, judiciară; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse; • Depunerea Declaraţiilor ( formularele 100; 112; 300; 301; 307; 311; 390 VIES; 394); • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România( formular 224) – pt. luna precedentă; • Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente – pentru trimestrul II 2015 - deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora; • Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097) – persoanele impozabile care depăsesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. NOUTĂŢI LEGISLATIVE O.M.F.P. 945/2015 – pentru stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august - decembrie 2015 (M.O. 624/17.08.2015). O.P.A.N.A.F 1966/2015 – pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA (M.O. 580/03.08.2015). O.P.A.N.A.F 1965/2015- privind modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F nr.7/ 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adaugată (M.O. 579/ 03.08.2015).

TUDOSE EMILIAN ŞTEFAN DIRECTOR GENERAL

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework