Telekom nu mai are bani să-si plătească impozitele la Ploiești

Telekom nu mai are bani să-si plătească impozitele la Ploiești

Primăria Ploiești a publicat D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2552 privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 26 noiembrie 2020. Ședința va avea loc prin mijloace electronice la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A, cu proiectul ordinii de zi mai jos. Myploiesti.ro considera suspecte punctele 14 si 34. Vom reveni.

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 octombrie 2020.

2. Întrebări și interpelări. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu,
Gheorghe Sîrbu – Simion, Radu–Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe SîrbuSimion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti - inițiat de primar AndreiLiviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion, RaduAlexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe  anul 2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti - inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion, RaduAlexandru Simionescu,  Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020 - inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie. 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc şi Anca Agapie. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – inițiat de  primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Zoia Staicu, Gheorghe SîrbuSimion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc şi Anca Agapie. 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.126/08 mai 2020 privind aprobarea procedurii de eșalonare la plată a debitelor reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire datorate de către S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. – inițiat de primar AndreiLiviu Volosevici.

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice ale căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență și/sau alertă – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

16. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii “Adăpost animale exotice - reabilitare” în cadrul Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” – inițiat
de primar Andrei-Liviu Volosevici.

17. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii “Reţea de canalizare plajă” în cadrul Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” – inițiat de primar
Andrei-Liviu Volosevici.

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

19. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu
Volosevici.

20. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare de interes local – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2020-2021 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Georgeta-Simona Popescu, Cristina Toma-Cochinescu, Anca-Adina Popa, Daniel Nicodim și Valentin-Răzvan Săbău.

22. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

23. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

24. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 - 2021 cuprinși în anexa nr.1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei
Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 347/22.09.2020 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

26. Proiect de hotărâre privind numirea a doi administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

27. Proiect de hotărâre privind revocarea administratorului – reprezentant al autorității publice tutelare și numirea unui administrator provizoriu- reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă
de Servicii Publice Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

28. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

29. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

30. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării reprezentării unității administrativ teritoriale în Dosarul penal nr. 122/42/2017 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

31. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică – inițiat de primar Andrei-Liviu
Volosevici. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obținerea calității de administrator de condominii de către persoanele fizice cu domiciliul/reședința în municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu
Volosevici. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a 12 (doisprezece) posturi din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

34. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce
aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare – inițiat de  consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina,
Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.101/29.03.2018, cu modificările și completările ulterioare privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează
să fie restituite foştilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Naţional ”I.L.Caragiale” – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu,
Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.187/30.05.2018 privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

38. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina,
Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

39. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr. 1 din imobilul situat în Ploiești, str.Romană nr. 43 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor,
Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

40. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Iașului nr.7 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina,
Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

41. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Preda Constanța Florica și doamna Banu Georgeta – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina,
Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 314/04.09.2020 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str.
Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T7, ap. 7, Carte funciară nr. 136732-C1-U15, nr. cadastral 136732-C1-U15, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa,
Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 345/22.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti privind solicitarea transmiterii din  domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești a
imobilului situat în Ploiești, str. Predeal nr. 28 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Robert-Ionuț Vîscan.

44. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale – inițiat de consilierii Cristina Toma–Cochinescu, Iulian Bolocan, Zoia Staicu, Daniel Nicodim, Anca–Adina Popa, Magdalena Trofin și Cristian–Mihai Ganea.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii
Iulian Bolocan, Georgeta-Simona Popescu Radu-Alexandru Simionescu, HoriaNicolae Popovici, Costel Andreescu, Bogdan Lupu și Răzvan-Toma Stănciulescu.

46. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. 

47. Diverse. 

- Informare privind Raportul semestrului I 2020 privind activitatea de administrare a consiliilor de administrație din întreprinderile publice subordonate autorității publice tutelare locale - municipiul Ploiești.

Zimbria.ro

Zimbria

Primaria Ploiesti

CJPH

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework