azi se voteaza prelungirea contractului cu Apa Nova

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 22459 privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 28 decembrie 2021

Primarul Municipiului Ploieşti D I S P U N E:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 28 decembrie 2021, începând cu ora 1400, desfășurată prin mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul
Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A, cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție.

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești încheiat cu societatea APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L. la data de 14.06.2000 – inițiat de consilierii Nicolae–Vlad Frusina, Iulian Bolocan, Gheorghe Sîrbu-Simion, Costel Andreescu și Răzvan Enescu. Transmis spre avizare Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploieşti adjudecate ca urmare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici. Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului.

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework