Cum se face, mai nou, o cerere de scutire la plată a impozitelor - GHID COMPLET

Cum se face, mai nou, o cerere de scutire la plată a impozitelor - GHID COMPLET

În Monitorul Oficial nr. 583/13.09.2013 a fost publicat OMFP nr.1520 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art.V din O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale (înlesniri la plată). În Procedura de soluţionare a cererilor de scutire la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii (Capitolul IV) sunt prevăzute condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de această scutire, contribuabilii care pot solicita această facilitate şi documentaţia care trebuie să însoţească cererea de scutire la plata obligaţiilor fiscale accesorii.  Beneficiari ai acestei înlesniri sunt contribuabilii care au calitatea de:

a) beneficiari ai finanţării nerambursabile, pentru obligaţiile datorate de aceştia;

b) partenerii beneficiarilor prevăzuţi la lit. a) potrivit acordului de parteneriat, anexa la contractul de finanţare, pentru obligaţiile datorate de aceştia.

Contribuabilul care a încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată de la autorităţile competente, înainte de data de 3 iunie 2013, poate solicita organului fiscal competent scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data efectuării plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) obligaţiile fiscale principale au fost autorizate la plată de către autoritatea de management;

b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;

c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă. 

Cererea de scutire la plată a obligaţiilor fiscale accesorii, trebuie însoţită de atestatul eliberat de autoritatea de management, în original şi se depun la organul fiscal competent. In vederea acordării scutirii la plată a obligaţiilor fiscale accesorii, organul fiscal emite o decizie de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii.  Scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii se acordă după autorizarea şi efectuarea plăţii cheltuielii reprezentând obligaţia fiscală principală care a generat obligaţia fiscală accesorie, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data efectuării plăţii. 

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework