Bacalaureat 2014 - Limba Romana - SUBIECTE pentru profilul REAL

Bacalaureat 2014 - Limba Romana - SUBIECTE pentru profilul REAL

Pentru disciplina limba şi literatura română, au fost stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale/ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare diferenţele dintre profilul real şi profilul umanist prin Programa pentru examenul de BACALAUREAT 2014!

Pentru profilul real programa s-a mai redus, spre deosebire de profilul umanist, la care conţinutul a rămas intact, ba chiar s-au accentuat unele capitole care până acum fuseseră ignorate, fiind considerate neînsemnate.

*TRĂSĂTURI ALE CURENTELOR CULTURALE/ LITERARE reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere.

*PERIOADA VECHE: CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLELE XVII-XVIII

* Umanismul: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

* Iluminismul: Şcoala Ardeleană

*PERIOADA MODERNĂ:

a. SECOLUL AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

*Perioada paşoptistă: Revista „Dacia literară”

- „Malul Siretului” de Vasile Alecsandri ( pastel)

sau

- „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi (nuvelă comentariu + caracterizarea protagonistului

*Criticismul junimist. Junimea şi „Convorbiri literare” (eseu)

1. Titu Maiorescu (autor canonic) – studii critice la alegere

- „O cercetare critică asupra poeziei române de la l867”

sau

- „Eminescu şi poeziile lui”

sau

- „În contra direcţiei de astăzi în cultura română”

sau

- „Comediile d-lui I.L.Caragiale”

2. Ion Creangă (autor canonic) 

- „Povestea lui Harap-Alb” (basm cult) – comentariu + caracterizarea personajului de basm cult

b. CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLUL AL XIX-lea ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

* Romantismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

3. Mihai Eminescu – (autor canonic) – cel puţin două poezii

- „Revedere” 

sau

- „Dorinţa”

sau

- „Floare albastră” 

sau

- „Luceafărul” 

sau

- „Odă (în metru antic)”

sau

- „Scrisorile”

* Realismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

4. Ioan Slavici (autor canonic)

- „Moara cu noroc” (nuvelă) – comentariu literar + caracterizarea personajului de nuvelă

DRAMATURGIA/ TEXTE DRAMATICE ÎN EPOCA MARILOR CLASICI

* Comedia realistă (definiţie, trăsături)

5. Ion Luca Caragiale (autor canonic)

- „O scrisoare pierdută” (comedie) – comentariu literar + caracterizarea unui personaj de comedie/ personaj dramatic (Zoe Trahanache/ Zaharia Trahanache/ Nae Caţavencu/ Agamemnon Dandanache/ Ghiţă Pristanda etc.)

* Simbolismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

6. George Bacovia (autor canonic)

- „Plumb”

sau

- „Lacustră”

sau

- „Decor”

sau

- „De iarnă”

sau

- „Nocturnă”

c. PERIOADA INTERBELICĂ

* Orientări tematice în romanul interbelic. Tipuri de roman (eseu-studiu de caz)

7. Liviu Rebreanu (autor canonic)

- „Ion” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Ion)

8. George Călinescu (autor canonic)

- „Enigma Otiliei” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Felix Sima/ Otilia Mărculescu etc.)

9. Camil Petrescu (autor canonic)

- „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (Ştefan Gheorghidiu)

sau

- „Patul lui Procust” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (George Demetru Ladima)

sau

Mircea Eliade – ATENŢIE! NU este scriitor canonic

- „Maitreyi” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (Allan, Maitreyi)

*Poezia interbelică modernă

10. Tudor Arghezi (autor canonic) – poet modern

- „Testament”– artă poetică – poezie modernă

sau

- „Flori de mucegai” – artă poetică – poezie modernă

11. Lucian Blaga (autor canonic) – poet modern

- „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” – artă poetică – poezie modernă

sau

- „Lumina” – poezie modernă

sau

- „Gorunul” – poezie modernă

12. Ion Barbu (autor canonic) – poet modern

- „Riga Crypto şi lapona Enigel” – poezie epică, poezie modernă

sau

- „Din ceas dedus… („Joc secund”)- artă poetică – poezie modernă

*CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

* Modernismul românesc (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

13. Eugen Lovinescu (autor canonic) – istoric şi critic literar, estetician şi prozator (iniţiatorul modernismului românesc)

- „Istoria literaturii române moderne”, capitolul „Creaţia obiectivă: L.Rebreanu: Ion” sau alt studiu

* Tradiţionalismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

14. Mihail Sadoveanu (autor canonic)

- „Baltagul” (roman realist-obiectiv tradiţional) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Vitoria Lipan)

Vasile Voiculescu

- „În grădina Ghetsemani” – poezie tradiţională

sau

Ion Pillat

- „Aci sosi pe vremuri”– poezie tradiţională

d. PERIOADA POSTBELICĂ

*Romanul în perioada postbelică (eseu)

15. Marin Preda (autor canonic)

- „Moromeţii” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman postbelic (Ilie Moromete)

sau

- „Cel mai iubit dintre pământeni” (roman realist-subiectiv) - comentariu literar + caracterizarea personajului de roman postbelic (Victor Petrini)

*Poezia în perioada postbelică

* Neomodernismul (trăsături, reprezentanţi)

16. Nichita Stănescu (autor canonic)

- „Leoaică tânără, iubirea” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă

sau

- „Poveste sentimentală” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă

sau

- „Cântec” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă

sau

- „Lecţia despre cub” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă

17. Marin Sorescu (autor canonic)

- „Echerul” – poezie postbelică şi neomodernistă

sau

- „Poveste” - poezie postbelică şi neomodernistă

* Postmodernismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)

Mircea Cărtărescu

- „Georgica a IV-a” – poezie postbelică şi postmodernistă

sau

- „Ciocnirea” – poezie postbelică şi postmodernistă

sau

- „Levantul” – epopee postbelică

* Teatrul în perioada postbelică

17. Marin Sorescu (autor canonic)

- „Iona” (dramă postbelică/ text dramatic postbelic) – comentariu literar + caracterizarea protagonistului Iona

N.B.

 

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework