Partidul Noua Republica Ploiesti - alegeri

Luând act de demisia Președintelui Mihail Neamțu și a mai multor persoane din conducerea centrală a Partidului, Comitetul Executiv Național, forul suprem de conducere al Partidului Noua Republică între două Congrese, a adoptat principiile si măsurile de reformare a Partidului pentru perioada imediat următoare. Comitetul Executiv Național, în sedințe consecutive derulate în perioada martie-aprilie 2015, a adoptat următoarele principii de reformare a Partidului, pe baza cărora se vor modifica Statutul și Codul de integritate, precum și regulamentele interioare ce vor fi aprobate de viitorul Congres: i. Pentru eliminarea conflictelor dintre diversele organisme ale Partidului și pentru a impune, prin puterea exemplului, aplicarea principiilor conducerii democratice ale statului de drept și în organizarea partidelor politice, reformarea Partidului Noua Republică va avea la bază introducerea principiului separației puterilor interne în Partid și controlului reciproc al acestora. ii. Pentru a preveni blocajele sau abuzurile, cele trei puteri interne ale partidului: a. politică/deliberativă, b. executivă și c. jurisdicțională, vor fi egale și vor avea legitimitatea conferită de alegerea lor direct de către Congres. iii. Pentru a se garanta integritatea individuală și instituțională și competența în relație cu funcția de partid, traiectoriile profesionale interne vor fi asumate din timp și separate. Prin separarea traiectoriilor membrilor partidului, respectiv: a) conducerea și construcția partidului, b) elaborarea, școlarizarea și promovarea politicilor publice și c) candidat al partidului în alegeri. Astfel, prin competiția internă transparentă și meritocratică, se vor selecta, pregăti și promova propriii candidați pentru administraţia publică, în vederea bunei guvernări a țării. iv. Pentru a garanta promovarea oamenilor valoroşi în conducerea Partidului și a celor mai valoroase proiecte, Partidul va organiza alegeri anuale pentru toate structurile sale de conducere, iar candidații la aceste funcții, ca și candidații pentru funcțiile elective din stat, vor fi verificați și certificați de comisia de integritate, forum jurisdicțional independent al partidului. v. Pentru a asigura eficienţa maximă a efortului uman, material și financiar și transparența faţă de electorat, garanția credibilităţii noastre, candidaturile pentru funcțiile eligibile din stat vor fi asumate de către Congresul partidului, cu un an înaintea alegerilor. În ședința Comitetului Executiv Național din data de 8 aprilie 2015 s-au adoptat următoarele rezoluții: 1. Comitetul Executiv Național condamnă abuzurile conducerii Partidului Noua Republică care, prin nerespectarea principiilor democratice în organizarea internă a Partidului, este responsabilă în mare parte de insuccesul electoral din anul 2014 şi de diminuarea şanselor electorale la alegerile locale şi parlamentare din 2016. Comitetul Executiv Național constată că Partid Noua Republică se află în stare de criză politică prin demisia în bloc a unor persoane din conducerea partidului şi, în consecinţă, decide reformarea profundă a partidului pe baza asumării celor 5 principii şi valori, agreate anterior, pe care le consideră originale pe piaţa politică şi potrivite să asigure accesul în condiţii de integritate, competiţie şi eficienţă la puterea politică în interiorul partidului şi, apoi, prin succes electoral, la puterea politică din stat. 2. Pentru punerea în practică a reformei interne a Partidul Noua Republică, Comitetul Executiv Național a înfiinţat o Comisie de reformare, formată din membri care, prin activitatea lor anterioară, au dovedit adeziunea la principiile democratice încălcate în trecut de conducerea partidului, Comisie ce va avea un mandat limitat până la viitorul Congres și care va elabora noul Statut şi Cod de integritate şi va organiza Congresul în următoarele 4 luni. 3. Comitetul Executiv Național este conştient că reformarea Partidului Noua Republică va necesita timp, probabil un ciclu electoral de 4 ani, până la obţinerea unui scor electoral semnificativ, posibil de obţinut la alegerile din 2020. Participarea la alegerile din 2016 va fi, din nefericire, afectată de actuala criză internă a partidului şi ţinta electorală în 2016 va fi mai modestă. 4. Comitetul Executiv Național stabileşte că membrii Partidului Noua Republică şi ai Asociaţiei Noua Republică care, din diverse motive, au fost nevoiţi să părăsească partidul sunt bine-veniţi înapoi, dacă îmbrăţişează principiile pe care se bazează reformarea partidului şi, în cazul revenirii, sunt îndreptăţiţi să li se recunoască vechimea în partid incluzând perioada întreruperii cotizării, putând, astfel, şi, după semnarea adeziunii la Partidului Noua Republică, pot participa cu drept de vot şi candida pentru funcţii în partid la viitorul Congres. 5. Comitetul Executiv Național stabileşte că actuala conducere a Partidului Noua Republică îşi restrânge activitatea la strictul necesar pentru a asigura continuitatea juridică şi financiară a partidului, iar pregătirea şi derularea Congresului vor fi organizate de Comisia de reformă. 6. Comitetul Executiv Național mandatează Secretarul general să culeagă datele şi să întocmească un raport pe care îl va prezenta la şedinţa următoare, pentru a se realiza un tablou complet al situaţiei actuale a PNR: numărul de organizaţii din teritoriu, numărul de membri cotizanţi, situaţia juridică actuală a partidului, deciziile neaplicate ale Congreselor, actele aprobate de Congres și nedepuse pentru validare de Tribunalul Bucureşti, datoriile curente, inclusiv cotizaţia anuală de membru AECR, gestiunea mijloacelor fixe şi mobile ale partidului şi situaţia preluării bunurilor de la vechea conducere. Se va realiza un audit financiar până la data Congresului şi rezultatul acestuia se va comunica la Congres. PARTIDUL NOUA REPUBLICĂ

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework