ploiesti - cumnatul prim-ministrului - licitatii trucate de sute de milioane - CITESTE

ploiesti - cumnatul prim-ministrului - licitatii trucate de sute de milioane - CITESTE

Într-o discreție totală, la Ploiești s-au semnat două contracte dubioase în valoare totală de 160 de milioane de lei. Citește toată investigația.

Din ce pricină banda de asasini şi jefuitori dela prefectura judeţului în frunte cu Sfetescu şi Creţoiu voesc, după ce s-a întreprins uciderea la 2 AprIlie 1934 în plin centrul oraşului a directorului nostru, să suprime acum ziarul? Foarte simplu. In judeţul unde o secătură falită şi caraghioasă ca acest Sfetescu, cumnatul d-lui prim ministru Tătărescu, a ajuns să-şi bată joc de averea publică, toată lumea se pleacă la pământ, tace şi înghite!

Jefuitorii n-au să se teamă de nimeni! Un ministru cutează să afişeze pe inbecilul şi incorectul de Sfetescu, drept cel mai bun prefect din ţară? Pare că lumea s-a întors pe dos. Oare acest domn Incult şi-a pierdut simţul moral să cuteze să aducă asemenea ofensă prefecţilor din ţară? Dar partidele de opoziție, nici ele nu şi-au făcut datoria. Când un judeţ e furat şi prădat cum este judeţul Prahova, nu le este permis să stea în adorație. Ce însemnează această generală toropeală şi nesimţire? Oare ţara e condamnată să sufere asemenea ruşini ce nu se mai spală? Asiguraţi din toate părţile şi având presa murdară la dispoziţie să le publice mutra şl laudele cele mal greţoase, Sfetescu şi banda sunt liberi să dea lovituri şi adevărul este că numai ziarul nostru le stă în cale.

Multumim lui Dumnezeu că ne-a scăpat de toate urgiile deslănţuite de bandele lui Creţoiu, Sfetescu, Lilu şi Bejan cu scopul criminal a ne putea suprima glasul. Suntem încredinţaţi, că, luptând de unul singur, şi tot vom învinge pe hoţi. Este grozăvie ca în ţara noastră să plătească salariiații în a doua lună, iar instituţille să fie închise fiindcă n-au cu ce să-şi cumpere materiale şi hrană, să se producă daune de sute de milioane într-un judeţ ca Prahova, subt ochii guvernului. Nu, ca se poate! Bandiții vor fi rislpiţi în curând la scoaie. Dar să trecem la obiect.

Ce zicea Legea contabilităţii publice a statului este categoric. ln articolul 86 ea spune clar, fără posibilitate de învărteală: Art. 86. Toate contractele dln care isvorăşte un venit sau o cheltuială pentru stat, judeţ sau comună trebuesc incheiate pe baza de licitaţie publlcă, prealabll ţinută, afara de cazurile prevdzute în legi speciale. Art. 87 prevede că vanzarea bunurilor se face tot cu licitaţle publică. Escepţiile sunt prevăzute în art. 88, 89 şi 90. Art. 91 spune că fracţionarea valorei angajamentelor este interzisă. Art. 94 spune pentru lucrări dela 10 mlioane publIcarea licitatie cu 45 zile inainte. Vrea să zică, nici o lucrare la o instituţie publică, stat, judeţ, comună, nu se poate da decât prin licitaţie şi cu formele prevăzute de lege. Apoi, articolele 416 şi 417 din legea administraţiei locale care guvernează judeţele şi comunele, spune lămurit: Art. 416. Comunele, municipiile, judelele pot contracta fără aprobare şi prin bună Invoială lucrări urgente şi furnituri până la 400 mil lei când budgetele lor sunt mai mari de 4 mIlioane. Art. 417. Toate contractele de lucrări ale comunelor, municipillor, judeţelor nu se pot face de căt pe baza unei licitaţii ţinute în condiţiile stabilite de legea Contabilităţii publice pe baza caetelor de sarcini și cele lalte accesorii".

Legea a autorizat aşadar administraţiile cu venituri mai mari de 4 milioane lei, să dea prin bună invoială o lucrare până la 400 mii lei iar peste această sumă NUMAI prin licitaţie publică. Mai mult. Pentru a garanta Impotriva afacerilor necinstite, legiuitorul dela 1930 a infiinţat oficiul national de licitaţie, care controlează dacă licitaţille s-au ţinut in regulă cu respectul formelor legale.

Apoi peste acest control, vine acela al Curţii de Conturi care constată dacă s-au aplicat legile şi în caz dacă se dovedeşte călcarea lor, dictează pedepse funcţIonarului care n-a respectat legea. Tot pentru a se inlătura abuzurile administratiilor publice, legea Contabilităţil generale a prevăzut la art. 79 şi 80 următoarea dispoziţie: Art. 79. Nu se poate face nici un angajament fără un credit valabll deschis. Mlniştrii nu pot nIci chiar subt a lor răspundere să cheltuiască sau să contracteze îndatoriri de cheltueli peste creditele deschise. Angajarea cheltuelllor trebue făcută după natura lor în cursul anului budgetar şi la datele când au siguranţa că lucrarea angajată va fi terminată la termenul stabilt prin art. 36 al prezentei legi (15 Decembre). Oricine angajează cheltueli după termenlle prevăzute de art. 36 sau întro perioadă de tlmp în care se ştie bine că furnitura nu va putea fi executată şi recepţionată pand la 31 Decembre al anului budgetar, va fi trimis ln judecata Curtii de Conturi.

ART. 80. Miniştrii sau delegatil lor nu pot face contracte, angajamente sau adjudecări care ar trece peste limitele anului budgetar. Se esceptează numai cele pentru armată". Este clar că subt nici o formă autoritătile județene comunale n-au dreptul de a angaja veniturile anilor viitori. Ar fi o nenorocire ca anul acesta să se facă lucrări plătite din budgetele anului viitor sau a mai multor ani, în cât să paralizeze bunul mers al judetului sau comunei. Am dat această explicație spre a se vedea că incorectul Sfetescu a fost în stare să, opereze ca în codru, înlăturarea legilor, care di rigează licitațiile publice pentru a prăda în capul unei bande de hoţi, averea județului.

De când a fost numit individul Sfetescu prefect al judeţului, s-au desfiintat legile cari prezidează licitatiile publice. Lucrări de milioane au fost date înlăturându-se licitatiile. Samsari veroşi şi antreprenori improvizati au luat lucrări, au încasat bani şi aruncând câteva roabe de pietriş au pretins că, au executat şosele, dobândind cu şperţuri recepţia delegaților județeni. Am citat cazuri concrete şi avem altele. Podurile au fost lucrate mizerabil cu lemne luate din pădurile devastate ale statului. O batjocură imensă, un banditism fără pereche. Cinic s-au imbogăţit, iar statul şi judeţul au fost jefuiţi literalmente. Aceasta este opera mizerabilă a necinstitului Sfetescu în primele trei luni. Apoi, după ce a simţit că deputații şi senatorii Prahovei sunt imbrobodiți bine, Sfetescu s-a aruncat la lucrări de zeci de milioane, tot fără licitatie. De aci înainte era regulă pentru bandit înlăturarea legilor.

Se deschide In Iunie Parlamentul şi Sfetescu cu concursul lui Bejan si Cretoiu trece la lovituri de sute de milioane. In sesiunea parlamentară, Judeţul Prahova care are un budget anual de 60 milioane iar dela centru 98 milioane, este obligat să se Imprumute cu 500 milloane. Curajul bandei necinstite a crescut. Sfetescu nu s-a lăsat In mijlocul drumului. El vrea sa fure milloane pentru asi -asigura o viața llnistită, achitand datoriile pe care acest incorect Impreuna cu familia sa le-a făcut la banca Prabova, ruinandu-o. Asa ca un nou contract de sosele a trecut prin comisia robită, de interimari ai judeţului, pentru darea fără licitaţie a executării şoselei Băicoi-Moreni, cu societatea „Via" pentru 79 rnilioane lei. Un alt contract s-a subscris, trecut prin aceiaşi nenorocită comisie de slugarnici, in care strălucesc Raiciu şi Văcăreşteanu, acum cinci zile cu inginerii Prager şi Georgescu din Bucureşti, prin care li se dă tot fără licitaţie pe preţ de 98 milioane, să execute lucrări de şosele în regiunea Drăgăneşti şi pe strada principală din Văleni. Contractul s-a subscris pe repezeală. Tot cu mare grabă s-au luat măsuri concentrăndu-se personalul technic, să se înceapă lucrările, să se pună la dispoziţie antreprizei toate uneltele şi maşinile serviciului technic. Se vorbeşte că banda neagră în frunte cu Sfetescu s-a impărtăşit cu 15 milioane lei şperţuri! Şi nici nu poate fi altfell De ce s-au înlăturat legile care prevăd licitaţie? Cum s-a putut da acestui domn, Prager, fără licitaţii, lucrări de 98 milioane? Cine e d-sa in ţara aceasta să fie socotit pe deasupra legilor? Iată de ce strigăm să fim auziți până la d-l prim-minis-tru: Săriţi! Hoții ! Nu lăsaţi Prahova să fie jefuită şi prădată în acest chip de banda de nemernici!

 lată pentru ce secătura de Sfetescu, acest asasin al judeţului Prahova, a invitat la Sinaia la masă pe nenorociţii reprezentanţi ai Prahovei, sa-şi dea să tacă şi să acopere hoţiile! Cu 150 de sticle şampanie, care nu le-a ars gâtul, s-a pecetlult ruina judeţului! Şi nenorociţii şi-au băut minţile, în cât le arăţi fapte limpezi ca lumina zilei şi ei nu te cred!? Subt protecţia d-lui Tătărescu, cumnatul său, şi cu concursul deputaţilor şi senatorilor guvernamentali, Sfetescu a reuşit sa vâre Prahava în dezastru şi ruina, sa jefuiasca ca'n satul lul Cremene! Opoziţia e absentă, bolnavă şi neputincloasă. Nici alegeri nu se fac... Prahova a ajuns zile grele de restrişte, dar să sperăm că în curând se va elibera! Să strigam: afara necinstitul dela Prefectura, afara escrocul dela banca „Prahova". Sa plece acest imoral şi infam, aceasta bestie care ne ucide judeţul punându-l In lanţuri grele pentru 40 ani! Domnule Tătărescu, auzi odată!?

Articol apărut pe 31 mai 1931, Ploiești. Precum se vede, corupția nu e un fenomen nou....

rubrică oferită de kolectionarul.ro

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework