Imprimă această pagină

sume mizerabile pentru prefecti. vezi ce-a hotarat guvernul

Guvernul a modificat plafonul maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2022, astfel:

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată și al art.271 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - (1) În anul 2022, pentru fiecare funcție de prefect, respectiv de subprefect, plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuința de serviciu, cheltuielile pentru cazare și cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituția prefectului și localitatea în care își au domiciliul prefectul și subprefectul este de 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar.

(2) Plafonul maxim prevăzut la alin.(1) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2022.

Art. 2 - (1) În situaţia în care chiria este stabilită în contractul de închiriere la un nivel superior plafonului maxim prevăzut la art.1 alin.(1), chiria decontată nu va depăși valoarea plafonului maxim.

(2) În situaţia în care chiria este stabilită în contractul de închiriere în valută, decontarea se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data stipulată în contractul de închiriere pentru plata chiriei, iar în lipsa acestei menţiuni, în data de 15 a lunii respective, fără a se depăși valoarea lunară a plafonului maxim prevăzut la art.1 alin.(1).

PRIM-MINISTRU

Nicolae-Ionel CIUCĂ