Incendiu la SLUJBA de PASTE. Cum procedezi?

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale pe teritoriul judeţului Prahova, vor fi organizate manifestări religioase şi culturale, inclusiv în aer liber, cu participarea unui public numeros şi un aflux de persoane spre zonele lăcaşurilor de cult creştin ortodox sau către localităţile şi zonele turistice. Premergător sărbătorilor pascale, personalul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Prahova execută controale de prevenire la unităţile de cult din judeţ, precum şi la cele destinate cazării persoanelor din incinta ansamblurilor mănăstireşti, în scopul depistării şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţiale de incendiu şi a altor nereguli specifice.

 În vederea îmbunătăţirii nivelului de securitate al lăcaşurilor de cult pe timpul sărbătorilor pascale, este necesar a se respecta următoarele:

1. ACCESUL credincioşilor în incinta lăcaşului de cult să fie permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor, iar pentru evitarea supraaglomerării bisericii, se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în exterior;

2. INSTRUIREA cetăţenilor înaintea începerii manifestărilor religioase de către slujitorii bisericii, pentru cunoaşterea regulilor ce trebuie respectate în biserică, de către credincioşi, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare în situaţia izbucnirii unui incendiu, pentru păstrarea calmului şi evitarea panicii pe durata evacuării construcţiei în cazul unei situaţii de urgenţă;

3. MENŢINEREA prin blocare a uşilor de acces / evacuare în poziţie deschisă;

4. PARCAREA autocarelor sau autoturismelor personale să se facă astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor;

5. MARCAREA vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente;

6. APRINDEREA şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (în exteriorul construcţiei şi la distanţa de siguranţă faţă de vegetaţie sau elemente combustibile);

7. SUPRAVEGHEREA permanentă a lumânărilor căzute sau consumate, a mijloacelor de încălzire ale lăcaşurilor de cult, precum şi interzicerea fumatului. După terminarea slujbelor religioase, se va asigura scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat;

8. AMPLASAREA mijloacelor de încălzire şi a lumânărilor la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile, precum mobilierul din lemn, perdele, covoare sau feţe de masă şi supravegherea acestora pe tot timpul funcţionării, atât în biserici, cât şi în locuinţe;

9. DEPLASAREA oamenilor cu lumânările aprinse, pietonal sau în autovehicule, se va face cu mare atenţie, astfel încât flacăra să nu fie în apropierea hainelor şi părului acestora ori a obiectelor combustibile;

10. DOTAREA obligatorie a lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare, dublată de instruirea corespunzătoare a personalului.

Pentru a putea petrece în linişte şi siguranţă  Sfintele Sărbători Pascale, trebuie să avem în vedere anumite aspecte ce ţin şi de apărarea împotriva incendiilor, astfel:

pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros uşile de acces/evacuare se vor menţine în poziţie deschisă;

•evitaţi accesul în interiorul bisericilor peste limita capacitatii acestora, pentru a nu produce aglomerări care pot favoriza diferite accidente;

•vor fi lăsate culoare libere, pe centru,  pentru a asigura o evacuare rapidă;

•utilizaţi locurile special amenajate pentru depunerea lumânărilor aprinse, de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip.

În ceea ce priveşte schiturile şi mănăstirile trebuiesc respectate reguli şi măsuri de protecţie la foc, dat fiind faptul ca acestea sunt prevazute şi cu spaţii de cazare, astfel:

•instalaţiile electrice şi de alimentare cu gaze trebuiesc realizate şi exploatate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi sunt obligatorii verificările periodice efectuate de către persoane autorizate în acest sens;

•mijloacele şi sistemele de încălzire locală sau centrală, vor fi realizate şi exploatate în condiţiile prevăzute de reglementările tehnice în vigoare;

•coşurile de evacuare vor fi curăţate periodic şi protejate termic faţă de materialele combustibile ale podurilor şi acoperişurilor;

•se vor asigura rezerve de apă pentru intervenţia la un eventual incendiu cât şi mijloace de primă intervenţie;

•turiştii vor fi avertizaţi în ceea ce priveşte respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi pentru mai multă siguranţă spaţiile în care aceştia sunt cazaţi vor fi verificate periodic.

În eventualitatea producerii unei situaţii de urgenţă, se acţionează imediat pentru:

•evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordinea valorii;

•anunţarea evenimentului la numărul 112 – apelul unic de urgenţă;

•stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.

Media

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework