Ceausescu la inaugurarea magazinului Unirea

Ceausescu la inaugurarea magazinului Unirea

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, a efectuat, sîmbătă 6 iunie 1987, o vizită de lucru la noi obiective şi pe mari şantiere de construcţii edilitare din Capitală. Această vizită a pus încă o dată în lumină atenţia deosebită pe care secretarul general al partidului o acordă dezvoltării şi modernizării Capitalei, înfăptuirii unor proiecte de amploare semnificative pentru glorioasa epocă ce o trăieşte ţara noastră.

Lucrările de arhitectură monumentală, de larg interes cetătenesc ce se realizează în Bucureşti, vor conferi o nouă şi strălucită înfăţişare celui mai puternic centru politic, economic, administrativ şi cultural al patriei noastre socialiste. Noile ctitorii vor contribui la înfrumuseţarea Capitalei, întregind armonios vasta activitate de construcţie şi sistematizare desfăşurată în anii socialismului. Aceste obiective îndrăzneţe, de proporţii ce ilustrează forţa şi capacitatea creatoare a poporului nostru, vocaţia sa constructivă, s-au infăptuit și se infăptuiesc sub directa îndrumare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, care a urmărit şi orientat permanent activitatea pe marile şantiere de investiţii.

Vizita de lucru a început la pasajul Unirea, lucrare de o incredibilă dificultate realizată cu succes. Tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu le-a fost infaţişată complexitatea acestui obiectiv edilitar, menit să asigure circulaţia fluentă in zonă. Pasajul are o lungime de 900 metri, din care 600 acoperiţi, este dotat cu echipamente şi aparatură modernă dispunînd de instalatii de iluminat, ventilaţie, staţii de pompare, bazine de retenţie pentru preluarea apelor pluviale, senzori pentru noxe și televiziune cu circuit închis. Printr-o temeinică pregătire şi organizare a activităţii pe şantier și prin adoptarea unor tehnologii noi — pereţi şi grinzi prefabricate — această amplă lucrare s-a finalizat în 35 de zile, în alte condiţii necesitînd 2 ani. La realizare au colaborat Centrala de construcţii industriale din Capitală, trusturile de profil din Iaşi şi Bacău, Institutul „Proiect" Bucureşti, intreprinderea „Metroul" Bucureşti.

În continuare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au vizitat Complexul comercial-agroindustrial Unirea, cel mai mare complex comercial-agroindustrial din ţară.

Complexul comercial agro-industrial Unirea este amplasat în imediata apropiere a magazinului cu acelaşi nume și are o o cupolă cu o deschidere impresionantă și o linie arhitectonică deosebită. Acest nou şi important complex comercial are o suprafată comercială de circa 37.500 mp şi asigură vînzarea către populaţie a produselor agroalimentare, a unor mărfuri nealimentare, specifice pieţelor, precum şi a unor produse culinare, de patiserie şi cofetărie. Complexul cuprinde o hală multifunctională cu 22 unităti comerciale pentru desfacerea mărfurilor, spaţii pentru preluarea, preambalarea, depozitarea şi expedierea la punctele de vînzare din piaţă şi din zonele invecinate a legumelor, fructelor, sucurilor si conservelor din legume şi fructe, precum şi două platouri pentru desfacerea produselor agroalimentare, avind capacitate de peste 500 de locuri de vinzare pentru producători individuali, totul menit să contribuie la îmbunătăţirea aprovizionării bucureştenilor.

Parterul de 4.000 mp este rezervat desfacerii produselor legumicole în stare proaspetă, conservate și semiconservate, prin 34 de puncte de desfacere a produselor. Hala multifuncțională dispune de mobilier modern şi multifuncţional, ce permite o prezentare directă și estetică a mărfurilor. Tot Ia parter au fost amenajate două hale de 1.500 mp pentru carne și pește. În lateralele complexului au fost amplasate unităț de vânzare a apelor minerale și sucurilor naturale din fructe precum și a băuturilor răcoritoare pentru consum Ia domiciliu.

În Unirea funcţionează, de asemenea, un mare magazin alimentar cu autoservire, a cărui suprafată comercială însumează circa 3.500 mp, unități de brinzeturi, pâine, produse lactate etc. Lor li se alătură o modernă unitate de cofetărie-patiserie, o florărie şi o unitate tip ABC. Au fost amenajate, de asemenea, două platouri acoperite pentru desfacerea produselor agroalimentare, având o capacitate de peste 300 de locuri de vînzare pentru producători.

La nivelurile superioare au fost deschise două mari unităti de alimentatie publică: o linie de autoservire unde consumatorii au la dispozitie pe lângă o gamă largă de produse culinare, produse de patiserie şi băuturi răcoritoare, dar și un restaurant-cantină cu circa 600 de locuri Ia mese. Toate produsele oferite aici consumatorilor sînt realizate într-o modernă fabrică de preparate cuIinare ce aprovizionează atât raioanele din cadrul complexului precum și unitătile de alimentație publică din imediata lui apropiere.

Tot la nivelurile superioare au fost deschise unităti cu articole de menaj, uz casnic, diverse produse de uz gospodăresc. Complexul agroindustrial Unirea se înscrie ca o realizare deosebită pe linia dezvoltării retelei comerciale a Capitalei, aducindu-şi astfel contributia la imbunătăţirea condițiilor de aprovizionare a bucureştenilor.

Nu putem incheia aceste rinduri fără a aminti efortul deosebit depus de cei peste 1.300 de constructori de la Antrepriza Constructii Montaj 1, Brigada complexă 4, care au reaIizat într-un timp record acest important obiectiv.

Pe tot parcursul vizitei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăsa Elena Ceauşescu au fost intimpinati cu bucurie si căldură de mii de locuitori ai Capitalei; care, prin manifestări vibrante, au dat expresie simtămintelor de netărmurită dragoste, stimă si pretuire fată de secretarul general al partidului, pentru tot ceea ce a făcut şi face ca infătişarea oraşelor, a întregii ţări să fie mai infloritoare, ca toti cetătenii să se bucure de conditii de muncă și de viată mereu mai bune.

Articol realizat cu sprijinul Kolectionarul.ro

 

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework